Meny Stäng

Nytt år, Ny styrelse!

Maria Olofson: Ordförande, omval, Vice ordförande: Gunnar Israelsson, omval, Kassör: Christer Johansson, omval, Sekreterare: Per Löfgren, nyval, Styrelseledamot: Monika Fredriksson, omval, Suppleant: Maja Svan, nyval