Meny Stäng

Kvinnojour

I Mora har den ideella kvinnojouren upphört. Socialtjänsten i kommunen köper vid behov stöd från andra kommuner, vilket är dyrt men nödvändigt. Det vore önskvärt att få till stånd en kvinnojour i Mora, där samarbete och nyttjande skulle kunna erbjudas även till andra kommuner.

Hemlöshet för kvinnor och barn gör att de fastnar på kvinnojourernas skyddade boenden.

Analys av hur många som är i behov av skyddat boende bör göras.

Kommunen måste bygga och tillhandahålla fler bostäder för utsatta kvinnor och barn.

Allmän information:

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också 

välkommen att ringa.Ring 020-50 50 50, öppet dygnet runt.

Nationella mansjouren Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon.Ring 08-30 30 20.

UNIZON och ROKS är olika riksorganisationer för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.