Meny Stäng

Kollektivtrafik

Avgiftsfri kollektivtrafik för att minska bilismen och göra det attraktivare att bo i Moras byar.

Fler handikappanpassade hållplatser i hela kommunen.

Stimulera till ökat åkande med kollektivtrafik genom anläggande av pendlarparkeringar vid strategiska platser och byar.