Meny Stäng

Idrott

Alla har rätt till idrott. Ofta har både idrottsföreningar och privata aktörer höga avgifter som utestänger många. För att främja barn och ungdomars hälsa vill vi i V införa avgiftsfri idrottsskola för 6-12 åringar. Få till stånd ett samarrangemang med olika ideella föreningar där det ges möjlighet att få ett par träningstillfällen per vecka för att prova på olika sporter.

Vid planering och byggnation av bostadsområden skall möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott beaktas.

Äldres utbud av fysiska aktiviteter bör utökas så att fallolyckor, ohälsa mm. förebyggs och befrämjar friskhet, välbefinnande och hälsa.

 Vi vill inrätta en fritidsbank se vår motion