Meny Stäng

Miljö

Inrätta stadsträdgårdar. Oaser där invånarna kan komma att koppla av, njuta och umgås.

Att kommunen planterar fruktträd och bärbuskar som invånarna fritt kan plocka och njuta av. Öka planteringen av växter och träd som binder koldioxid.

Att kommunen avsätter mark för kolonilotter. 

Läs vidare under punkten K.