Meny Stäng

Trafik

Förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Mora.

“Snöröjarkonto”, avsätta en pott pengar som används exklusivt för snöröjning. 

Permanenta planfria övergångsställen byggs. (Ett vid Saxviken mot Mora köpcentrum) 

Vi har motsatt oss ombyggnaden av Moragatan.