Meny Stäng

Näringsliv

Vi vill skapa långsiktiga och goda förutsättningar för tillväxt av små och medelstora företag. De är särskilt viktiga för att förnya näringslivet och trygga vår kommuns ekonomi och sysselsättning i framtiden.

Vi vill inte se några vinstuttag inom vård,  skola och omsorg därför vill vi återta konkurrensutsatta verksamheter inom den gemensamma välfärden.

Kommunalisera Tomtebogården, Ekbacken,  de privata Lss-boendena och Selja-Långlets friskola. Vi vill inte privatisera hemtjänsten enligt LOV (Lagen Om Valfrihet).

Prova icke vinstdrivande självförvaltning eller personalkooperativ inom kommunal vård och omsorgsverksamhet.

Nyanländas kompetens måste tas tillvara.

Vi vill effektivisera och förenkla upphandlingsprocessen och att ge lokala företagare utbildning inom detta.

Företag måste uppfylla liknande krav som kollektivavtal, och etiska,  moraliska principer som Mora kommun ska ange vid upphandlingar.

Underlätta handlarna i Mora centrum så att handeln inte helt förskjuts till Norets köpcentrum.

Inrätta ett kommunalt ”växthus” för uppfinnare och entreprenörer, för att lotsa in dessa i de nätverk som redan finns i kommunen.