Meny Stäng

Byggnationer

Sänka den kommunala borgensavgiften till 0,15%. (Ekonomi)

Arbeta för att byggnader som tex. den nya skolan blir en ekonomiskt och miljömässigt hållbar byggnad i trä med egenproducerad el. (Skola)

Verka för att byggandet av en ny högstadieskola för alla elever i årskurs 7-9 sker på den pedagogiskt mest fördelaktiga platsen för skolbarnen. Inte bara den plats som är mest till fördel för kommunen. (Skola)

Den nya skolans utformning skall vara sådan att den möjliggör en kreativ innovativ och modern pedagogik byggd på forskning och beprövad erfarenhet. (Skola)

Mora kommun behöver växa och områden utvecklas. Idag stoppar skjutbanan vid Tuvanområdet upp denna utveckling. Skjutbanan behöver flyttas. Se vår motion……(Moras utveckling)