Meny Stäng

Jobb och Arbetslöshet

Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska ha ett arbete.

Stora satsningar på fler heltidsanställda vilket ger högre kvalitet inom vård, skola och omsorg.

Utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens.

Att kommunen föregår med gott exempel och erbjuder praktikplatser för funktionshindrade inom sina olika verksamheter.

Att personer med utländsk bakgrund validerar sina kunskaper från sina yrkesområden de har haft i sina hemländer.