Meny Stäng

Arbetsmiljö.

Stress, tunga lyft, låg bemanning, monotona arbeten skall förebyggas så att personer orkar arbeta till pensionen utan att slita ut sig i förtid.

Öka bemanningen inom vård och omsorg så att behoven får styra och som också gör att personalen får en bättre arbetsmiljö.

Kompetensutveckling.

Ta tillvara på personalens förslag till förbättringar och besparingar genom att återrapportera till nämnderna vad som kommit fram på arbetsplatsträffar.

Personalen skall ha inflytande över schemaläggningen och där det finns möjlighet bör det göras försök med 6 timmars arbetsdag.

Ökat inflytande och samverkan för kommunens anställda, vilket ger nöjdare medarbetare som stannar kvar i arbetet.