Meny Stäng

Våra aktiva

David Örnberg, busschaufför, Kättbo. Gruppledare, ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt i Moravattens styrelse. Ledamot i Regionfullmäktige och i Kollektivtrafiknämnden.

Mora är inte till salu! Morastrands lägenheter ska inte säljas. Avskaffa LOV. Återkommunalisera den privata vinstdrivande verksamheten inom vården. Mora ska vara en klimatsmart kommun. Ändra beslutet om skolan på Stranden.

Gunnar Israelsson, pensionerad byggnadsarbetare och rektor, Sollerön. Suppleant i styrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige, Valnämnden och i Morastrands styrelse.

Basera kommunens planeringsarbete på statistik, prognoser och fakta. Vi behöver fler bostäder. Prioritera biologisk mångfald, energieffektivisering, solceller, fossilfri fordonspark och byutveckling.

Jenny Larsson, egenföretagare och fd. förskollärare, Östnor. Ordförande i styrelsen samt ersättare i Kommunfullmäktige.

Skånetös som inte ångrat en enda dag att jag flyttade till Mora. Jag brinner för klimat- och rättvisefrågor. Mora är en fantastisk kommun med ett rikt föreningsliv och underbar natur. Det är så många som vill flytta hit och finns ett stort behov av arbetskraft. Kommunen behöver därför bygga fler bostäder och erbjuda medborgarna en stark välfärd. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare och satsa på bra arbetsmiljö, vilket i sin tur ger kvalitet åt medborgarna. Mora ska arbeta proaktivt med att motverka klimatkrisen och vara en förebild i sitt klimatarbete.

Per Löfgren, pensionerad förskollärare, busschaufför, personalkonsult, datalärare och svarvare, Gesunda. Sekreterare i styrelsen, ersättare i Kommunfullmäktige, och ledamot i Socialnämnden.

Arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner ska bli bättre för de som jobbar inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Fler anställda och trygga heltidsanställningar för kommunens personal med löner som går att leva på.

Lisen Vogt, projektledare inom lärande för hållbar utveckling, Mora. Ledamot i styrelsen samt ersättare i För- och grundskolenämnden.

Brinner för klimat- och välfärdsfrågor.

Johanna Magnusson, undersköterska, Vika. Ledamot i styrelsen samt ersättare i Regionfullmäktige.

Monika Fredriksson, ekonom och folkhögskolelärare, Mora. Kassör i styrelsen.