Meny Stäng

Insändare Mora tidning 24/4 -23

Debatt
Sänkt skatt och nya utredningar löser inte problemen

24 april 2023 09:08

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Medan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) varnar för att kommuner och regioner kommer att gå back med 23-24 miljarder kronor 2024 om inte det vidtas speciella åtgärder. Till exempel att staten skickar bidrag till bland annat kommunerna.

Tvärt emot detta tänk har Mora kommuns styrande partier tagit fram ett politiskt direktiv som säger att ”En skattesänkning ska planeras under mandatperioden”.

Under förra mandatperioden ville moderater sänka skatten med 10 öre per skattekrona. Då blev de nerröstade av samtliga övriga partier. Detta skulle ju ha gett en pensionär som hade 12 000 kronor i månaden ytterligare 12 kronor att festa till det med i slutet av månaden. En med 150000 kronor i månadslön (ja det finns de som har sådana löner) 150 kronor mer i månaden.

Ska bli intressant att se vad förslaget till skattesänkningen blir den här gången? Det är ju mer troligt att det genomförs den här gången eftersom majoriteten verkar vara överens om behovet av en skattesänkning.

Vi får ju hoppas på att skattesänkningen blir åtminstone 1 krona 25 öre så pensionären också får en skattelättnad på 150 kronor i månaden. Hoppsan, tänkte inte på att den med 150 000 kronor i lön då skulle få 1 875 kronor mer i månaden att festa till det med. Men det var kanske detta som majoriteten tänkte på.

Mer åt de som har mest. Men jag missunnar ingen en skattelättnad om nu kommunen har ekonomiskt utrymme att sänka skatten för dess invånare.

Kommunstyret i Mora kommun har i sin ”Strategiska plan 2023-2026” sagt att ”En plan för kommande behov av boende inom äldreomsorgen ska tas fram”. Det var väl det som de kommunala pengar räcker till, en utredning, om kommunalskatten samtidigt ska sänkas. Jag har gått igenom socialnämndens skrivningar i ämnet, om särskilt boende för äldre (SÄBO).

Perioden 2012-2022 har minst sju större utredningar gjorts i ämnet SÄBO. Läser man igenom handlingarna 2014-2023 nämns ordet ”utredning” cirka 35 gånger i samband med behovet av fler SÄBO-platser. Alla utredningarna har påtalat behovet av fler SÄBO-platser.

Så sent som 2019-2020 gjordes en gedigen Lokalbehovsutredning på cirka 150 sidor som nu verkar behövas göras om. Personligen tycker jag detta bara är ett sätt att skjuta beslut framförs sig om behovet av ytterligare ett nytt SÄBO. Ett beslutat SÄBO beräknas vara klar våren 2025 men det behövs fler platser.

Alla utredningar visar på behovet av snabba beslut om nytt SÄBO. Samtidigt påvisar verksamheten stora problem med att hemtjänsttimmar ökar och därmed kostnaden för vart år och därmed problemet med att hitta mer personal.

Utredningarna visar även att Mora kommuns ”brukare” vårdas i hemmet mycket längre tid än i jämförbara kommuner. Detta leder till att när ”brukaren” väl får en plats på SÄBO dör de mycket tidigare än i jämförbara kommuner. Detta tycker socialnämnden/politiken är en intäkt på att det inte akut behöver byggas ytterligare SÄBO.

Detta visar även att civilsamhället/anhöriga får stå för en mycket högre del av vården/omhändertagandet än i jämförbara kommuner. Förvaltningen redovisade ett tag utvecklingen av kön till SÄBO men när de passerade 30 personer med beviljad plats till SÄBO (vilket motsvara i princip ett nytt SÄBO) slutade förvaltningen att redovisa dessa siffror.

Men vi kanske inte kommer att kunna bygga något nytt SÄBO om vi ändå inte får någon kvalificerad personal som vill arbeta inom äldreomsorgen.

Sänkt skatt och en ny utredning löser inte behovet av en bra äldreomsorg i Mora.

Christer Johansson, Mora