Meny Stäng

Äldreomsorg

Vi blir allt äldre i kommunen. Därför måste vi satsa på utbyggnad av äldreboenden och en förstärkning av hemtjänsten.

Omsorg om kommunens invånare ska bedrivas av kommunen. Vi betalar skatt för denna omsorg. Inga skattepengar ska gå till vinster i privata bolag. Privatisering ökar kostnaderna istället för tvärtom. Det kostar att göra kontroller av kvaliteten och ha en beredskap om de privata använder sin frihet att plötsligt lämna ”marknaden” så att äldre blir utan vård. Dessutom har de privata bolagen indexuppräkning i sina avtal med kommunen, som innebär att kostnaden för kommunen ökar år från år.

Vi vill inte se några vinstuttag inom vård och omsorg därför vill vi återta konkurrensutsatta verksamheter inom den gemensamma välfärden.

Kommunalisera Tomtebogården, Ekbacken, de privata Lss-boendena. Vi vill inte privatisera hemtjänsten enligt LOV (Lagen Om Valfrihet).

Kommunen borde prova icke vinstdrivande självförvaltning eller personalkooperativ inom kommunal vård och omsorgsverksamhet.

En bra äldreomsorg är en välfärdsfråga men även en jämställdhetsfråga. De som jobbar inom äldreomsorgen är till stor del kvinnor. Ofta tar kvinnor även hand om och ansvaret för äldre familjemedlemmar.

För personalen inom omsorgen, vill vi se möjligheten att kunna arbeta heltid på tillsvidareanställningar. Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen med utbildad personal som får tillgång till kontinuerlig fortbildning är ett måste. Inom äldreomsorgen arbetar idag 49% på timanställning, vilket är ett stort resursslöseri då det kostar att ständigt anställa och lära upp ny personer. Kvalitén blir lidande och för de äldre blir det ingen trygghet att ständigt möta nya personer.

Den personal som idag arbetar inom omsorgen har inkomster som inte går att leva på grund av deltidsanställningar och timanställningar. När de blir äldre får de mycket låga pensioner. Delade turer är också ett problem för många. Anpassade scheman efter personalens behov.