Meny Stäng

Klimatomställning

Vänsterpartiet vill att Mora kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge, fram till dess att världens nationer säkerställer att 1,5 gradersmålet uppnås. Se vår motion……….

Koldioxidutsläpp. Vi vill införa koldioxidbudget för Mora kommun. Inventera alla utsläppskällor av koldioxid och andra farliga växthusgaser inom Mora kommuns gränser. Se vår motion……….

Källsortering. Vi vill införa ett system för källsortering i fastigheter, istället för att vi tar bilen till återvinningsstationen.  se vår motion………

Arbeta för att byggnader blir en ekonomiskt och miljömässigt hållbara byggnader i trä med  egenproducerad energi.

Avgiftsfri kollektivtrafik för att minska bilismen. Se vår motion……….

Anta aktionsplanen som främjar bins och andra pollinatörer i skötseln av grönytor, planteringar och vägkanter. Se vår motion biologisk mångfald………

Mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ska ökas vid mathållningen inom offentliga sektorn. Grön upphandling av varor som är ekologisk närproducerade.

Veganmat som bas med kött och mejeriprodukter som tillval i kommunens matproduktion se vår motion…………..

Målet är ett samhälle med 100% förnybar energiförsörjning.

Förnybar energi som sol, vind, vatten och geoenergi (berg, sjö, markvärme).

Vi vill investera i minst en solanläggning per år i kommunens fastigheter. Se vår motion……..?

Satsa på hybridljus i kommunala lokaler. Hybridljus är att leda in dagsljus genom glasfiberstavar.

Kommunal omställning till en ekonomi som verkar för en ekologisk och hållbar utveckling.

Utred möjligheten att införa en upphandlingsmodell med fokus på miljön och den lokala ekonomin. Direktiv till upphandlingsenheten att bedriva en förenklad upphandlingsprocess så att även lokala och mindre företag kan lämna anbud.

Elbilsstrategi se vår motion. Alla fordon i kommunkoncernen skall vara fossilfria.

Återinför återbruket i Mora kommuns regi.

Inrätta fritidsbank för utlåning av fritidsartiklar.. Se vår motion……

Inrätta ett sk. fixotek. Här kan du låna verktyg för att reparera och göra om t.ex kläder, möbler, hushållselektronik och cyklar mm. Laga, låna, byt och bygg.