Meny Stäng

Energi

Målet är ett samhälle med 100% förnybar energiförsörjning senast 2040.

Förnybar energi som sol, vind, vatten och geoenergi (berg, sjö, markvärme).

Vi vill investera i minst en solanläggning per år på kommunens fastigheter.

Satsa på hybridljus i kommunala lokaler. Hybridljus=Dagsljus som leds in via glasfiber

Få en övergång till miljövänligare energilkällor.

Övrigt se under punkten M Miljö.