Meny Stäng

Ekonomi

Stoppa vinstjakten i välfärden

Upphäv beslutet att införa LOV i syfte att motverka en vinstdriven kostnadsutveckling.

Kommunal omställning till en ekonomi som verkar för en ekologisk och hållbar utveckling.

Utred möjligheten att införa en upphandlingsmodell med fokus på miljön och den lokala ekonomin.

Direktiv till upphandlingsenheten att bedriva en förenklad upphandlingsprocess så att även lokala och mindre företag kan lämna anbud.

Möjliggöra för icke vinstdrivna verksamheter inom välfärdssektorn.

Sänka den kommunala borgensavgiften till 0,15 %.

En viktig demokratifråga är att partierna när de skall ta fram sina alternativa kommunplaner mm. vid behov kan få hjälp med budgetarbetet från ekonomikontoret.  Se vår motion…….