Meny Stäng

Missbruk

Fler förebyggande åtgärder måste till för att inte fler skall hamna i missbruk. 

Allas rätt till kunskap samt få tillgång till fysisk, psykisk, social och andlig hälsa är viktigt. Att ha ett arbete och egen bostad ger livskvalitet. 

Vi har som önskemål att polisen ökar sitt fokus på langningen av droger.

Förstärka information och rådgivning i drogfrågor vad det gäller samarbetet kring ungdom, föräldrar, skola, polis, socialförvaltning, ungdomsmottagning och missbruksvården.

Prioritera kontinuerlig fortbildning av skolpersonal om missbruksfrågor.