Meny Stäng

Droger

Många våldsbrott sker under påverkan av droger. Tillgången till droger måste begränsas kraftfullt och det preventiva arbetet stärkas.

Vi har som önskemål att polisen ökar sitt fokus på att stoppa langningen av droger och alkohol.

Utöka samarbetet kring information och rådgivning i drogfrågor mellan ungdom, föräldrar, skola, polis, socialförvaltning, ungdomsmottagning och missbruksvården.

Prioritera kontinuerlig fortbildning av skolpersonal om drogfrågor.

 I övrigt se punkten M Missbruk.