Meny Stäng

Integration

Solidaritet och gemenskap är utgångspunkt i Vänsterpartiets politik. Mål är en värld där människor inte behöver fly. Därför behövs långsiktigt arbete för global klimaträttvisa, ekonomisk jämlikhet, fred, jämställdhet, frihet att vara den man är.

Den som beviljats asyl skall tillsammans med sin familj obligatoriskt få utbildning för att finna fotfäste i samhället och lika förutsättningar att ta del av välfärden. Bli en del av en gemenskap och ett samhällsbygge. Det är viktigt att man lär sig hur det svenska samhället fungerar

Obligatorisk föräldrautbildning inom SFI (Svenska för invandrare), hur vi i Sverige och kommunen ser på barn och ungdomars kultur, rättigheter och skyldigheter.

Utbildning i svenska från dag 1.

Att personer med utländsk bakgrund validerar sina kunskaper från sina yrkesområden de har haft i sina hemländer.