Meny Stäng

Entreprenörer

Krav att entreprenörer och underentreprenörer som arbetar och bedriver handel med Mora kommun följer svenska kollektivavtal.

Effektivisera och förenkla upphandlingsprocessen av lokalproducerat.

Ge lokala företagare utbildning i den kommunala upphandlingsprocessen.