Meny Stäng

Bypeng

Avsätta fem procent av investeringsbudgeten per år för att stimulera utvecklingen även utanför Moras centralort. Se vår motion….. Mellan 5 och 6 miljoner per brukar summan vara