Meny Stäng

Demokratifrågor

En viktig demokratifråga är att partierna när de skall ta fram sina alternativa kommunplaner mm. vid behov kan få hjälp med budgetarbetet från ekonomikontoret se vår motion…..

Demokrati och elevinflytande.

För att lära sig att bli en demokratisk medborgare är det viktigt att eleverna är delaktiga i planering och diskussion hur man uppnår skolans värdegrund, hur målen i kurser och läroplaner skall nås, om undervisningens organisation, arbetsbelastning, samordning och prov med mera.

Nystart av och deltagande i ungdomsdemokratidagen är viktig fråga.