Meny Stäng

Bostäder

Mora är inte till salu.

#moraärintetillsalu

Stoppa utförsäljningen av allmännyttan. 

Allmännyttan har ett samhällsansvar. Bostaden är en social rättighet. Där säger vi nej till marknadshyror. Mora Strands lägenheter skall genom likabehandling upplåtas till alla.

För en bra och jämlik välfärd krävs ett starkt skatteunderlag. Vi behöver därför öka inflyttningen till Mora. Detta gör vi bla. genom att bygga fler bostäder. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med.

Investera i nya bostäder samt bygga med alternativa byggmetoder för lägre byggkostnader.

Beredskap för att vid behov bedriva asylboende i kommunens egen regi. 

Bygg äldreboende för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt särskilda boenden (SÄBO) enligt behov i kommunens egen regi.