Meny Stäng

Företagande

Det är viktigt att skapa långsiktiga och goda förutsättningar för tillväxt av små och medelstora företag. De är särskilt viktiga för att förnya näringslivet och trygga vår kommuns ekonomi och sysselsättning i framtiden.

 Vi vill effektivisera och förenkla den kommunala upphandlingsprocessen.

Ge lokala företagare utbildning i den kommunala upphandlingsprocessen.

Vi vill införa en ”uppförandekod” för de företag som handlar med Mora kommun. Koden innebär att ett företag måste uppfylla vissa kriterier angående etiska och moraliska principer som Mora kommun uppger vid upphandlingar.

Stödja handlarna i Mora centrum så att handeln inte helt förskjuts till Norets köpcentrum.

Inrätta ett kommunalt ”växthus” för uppfinnare och entreprenörer, för att lotsa in dessa i de nätverk som redan finns i kommunen.

Prova självförvaltning eller personalkooperativ i den kommunala verksamheten