Meny Stäng

Barn

Grunden är att alla barn skall ges förutsättningar i livet, inte bara de som har rika föräldrar.  Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser och uppväxtvillkor för alla barn.

Öka bemanningen inom barnomsorgen så att behoven får styra och som också gör att personalen får en bättre arbetsmiljö.

Minska barngruppernas storlek i förskolan så att de följer Skolverkets rekommendationer.

Vid behov utöka den kvällsöppna barnomsorgen till nattöppet.

Inrätta en fritidsbank, där man samlar in sport och friluftsutrustning och lånar ut till dem gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Se vår motion…..

I övrigt se under punkten S skola.