Meny Stäng

Funktionsnedsättning

Vi vill att alla invånare ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och samhällsgemenskapen under jämlika förhållanden.

Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga. Arbetet med tillgänglighetsprincipen måste fortsätta.

Alla har rätt till arbete eller sysselsättning. Daglig verksamhet. Utöka antalet sk. spår inom AUI. (Arbete integration utveckling). Bereda funktionshindrade arbeten på den öppna arbetsmarknaden.

Höja habiliteringsersättningen.

Att kommunen föregår med gott exempel och erbjuder praktikplatser för funktionshindrade inom sina olika verksamheter.