Meny Stäng

Järnväg

För klimatets skull måste vi satsa mycket mer på tågen. Det ska vara bekvämt och smidigt att välja tåget. Vänsterpartiet centralt driver på för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll.

Vänsterpartiet i Mora vill för att underlätta anslutningarna till tågtrafiken och anlägga pendlarparkeringar vid strategiska platser i byarna.

Bygga ett parkeringshus vid resecentrum i Mora . Se vår motion……….

Vi vill ha en upprustning av Dalabanan Mora – Stockholm, för att förkorta restiden..

Vi vill även ha en upprustning av Inlandsbanan Mora – Kristinehamn.