Meny Stäng

Rapport från socialnämnden 21/6-23

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Rapport från socialnämnden 21/6-23

Prognosen för Socialnämnden pekar på ett underskott på 64,2 miljoner vid årets slut. Detta beror till stor del på ökade kostnader för placeringar inom socialtjänsten, där en placering i HVB hem kan kosta uppåt 5.000 kronor /dygn. Andra orsaker är ett ökat antal äldre i behov av hemtjänst, nu cirka 100 fler på ett år. Flera med ett omfattande hjälpbehov.

Jag yrkade på att snarast påbörja byggandet av ett nytt särskilt boende vid Noretgården. Jag yrkade också på att förslaget om att lägga ner äldreboendena i Siknäs och Venjan skulle strykas, då det är viktigt med service i ytterområdena. Vi kan inte centralisera all service.

Jag yrkade bifall till Socialdemokraternas motion om att ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. Samtliga yrkanden avslogs.

Mitt nämndinitiativ av en redovisning av olyckor i hemtjänsten besvarades med en redovisning över de 5 olyckor som skett under januari till maj, varav en dödsolycka. Jag kommer att få en redovisning för de senaste 3 åren.

Per Löfgren, ledamot socialnämnden

Relaterade inlägg