Meny Stäng

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsen 22 augusti 2023

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Punkt 1: V biföll Socialdemokraternas motion angående att avskaffa
minutjakten och införa tillitsbaserad styrning inom kommunens hemtjänst.
Motionen avslogs och V reserverade sig mot beslutet.

Punkt 2 och 3:V gjorde ett tilläggsyrkande på båda medborgarförslagen
angående cykelvägar att: Förslagen ska beaktas i kommande revidering av
Cykelstrategin. Tilläggsyrkandet avslogs och V reserverade sig mot beslutet.

Punkt 7 : Handlade om riktlinjer för säkerhetsskyddsarbete i Mora
kommun. V gjorde ett tilläggsyrkande att en återrapportering skulle ske
till Kommunsstyrelsen inom 1 år. Avslogs. Vi reserverade sig mot beslutet

Punkt 10 : Handlar om försäljning av gamla AMU centret / Återbruket. V
yrkade avslag då V förordar att området används till bostadsbyggande
istället. Det blir dock en försäljning och V reservaerade sig mot beslutet.

Punkt 12 : Direktmarkanvisning Stranden 17:8 togs bort från dagordningen


David Örnberg
Gruppledare Vänsterpartiet Mora

Relaterade inlägg