Meny Stäng

Anteckningar från KF 2023-09-11.

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 • Tolv medborgarförslag godkändes för besvarande av berörd förvaltning.
 • Beslutsärenden:
 • Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska antogs efter presentation av
  planchef. Enigt KF för bifall och V påpekade fördelen med att bjuda in
  entreprenörer/byggare med förslag om hur gestalta/utforma kvarteret för bostäder
  samt bevara den kulturellt viktiga skolbyggnaden.
 • Besvarande av motion från S om att avskaffa minutjakten och införa tillitsbaserad
  styrning. Lång debatt (ca 45 min) följde där majoriteten hela tiden försökte tolka
  motionen som att man ville ta bort myndighetsansvaret, alltså
  biståndshandläggarnas bedömning av vårdinsatsen (timmar/dag/vecka). Helander C
  påpekade att medlemmarnas fackliga organisation Kommunal bara var en
  intresseorganisation som inte bedöms vara så viktig i sammanhanget. V påpekade
  det märkliga i att majoriteten avslår samtliga 4 attsatser trots att de påpekade att
  man genomför och planerar mer utbildning och inflytande samt bevakar hur arbetet
  fortlöper i andra kommuner t.ex i Hedemora: 1/ att minutschemat avskaffas inom
  hemtjänsten i Mora och att tillitsbaserad styrning införs istället. 2/ att personalen ges
  befogenheter och ansvar att planera arbetet utifrån vårdtagarnas individuella behov.
  3/ att personalens arbete mäts utifrån kvalitet och nöjdhet hos vårdtagarna istället
  för minutjakt och tidspress. 4/ att ledningen satsar på utbildning och stöd för
  personalen för att stärka deras kompetens och förtroende inom sin arbetsroll.
  S och V yrkade på bifall. Votering 12-29.
 • V:s motion i samma ärende kommer upp i KF snart då det blir ny debatt.
 • 9 beslut om olika förvaltande fonder.
 • Val till nämndemän i Mora Tingsrätt 13 st, V:s förslag Josefin Snellman valdes.
  Gunnar Israelsson och David Örnberg

Relaterade inlägg