Meny Stäng

Kommunstyrelsen 10 oktober 2023

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Punkt 6: Vår motion om planering och schemaläggning inom hemtjänsten. Där fick vi att-sats 1 besvarad och i övrigt så avslogs motionen.

Punkt 7: S-motion om förebyggande arbete mot hat i den allmänna debatten! Tillsammans med S så menade vi på att motionen skall bifallas

Punkt 8: S-motion om inventering av markytor lämpliga för större solcellsanläggningar. Vi har pratat om detta länge i Vänsterpartiet och biföll motionen.

Punkt 9: Vår motion om klimatpositivt byggande. Att-sats 1: beslutades att KF uppdrar till kommunstyrelsen att inleda ett pilotprojekt i ett nyplanerat och attraktivt område för att undersöka marknadens intresse av klimatpositivt byggande i Mora Kommun. Övriga att-satser avslogs.

Punkt 10: Vår motion om att införa bygdevägar. Motionen avslogs

Punkt 15 Yrkande från oss:

Yrkar “att lokaler för förskola, grundskola och gymnasium utgår från Skolverkets rekommendationer.” Som svar fick jag att vi idag har större yta per barn än vad Skolverket rekommenderar.

Yrkar att nedläggningsplaner för Juntgården och Gullogården lyfts bort från planeringen av nytt centralt särskilt boende. Svar: Detta kommer att omformuleras till fullmäktige eftersom det uppfattas som att dessa särskilda boenden
ska läggas ner. Till slut enades vi om att skrivningen ska skrivas om. Ingen av partierna vill att de ska läggas ner, så vi fick med oss hela kommunstyrelsen i den frågan.

Punkt 22: Samråd om Strandenområdet. Här blev det lite intressant! S begärde votering i frågan. Ett samråd är ju till för att Moras medborgare ska tycka till om detaljplanen.  Det intressanta var att Morapartiet och SD röstade nej till samråd. Det innebär i praktiken att Morapartiet och SD inte vill att Moras medborgare ska få möjlighet att tycka till i frågan!!!! För information så sker ett samrådsmöte på Moraparken den 19:e oktober 18.00 till 20.00 där en ordentlig genomgång kommer att ske. Nu har vi 4 veckor på att komma in med ett skriftligt svar på detaljplanen.

Relaterade inlägg