Meny Stäng

Vi kräver en folkomröstning om Strandens skola!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vi kräver en folkomröstning om Strandens skola!

Efter valet 2018 föreslog den nya politiska majoriteten i Mora att det skulle tillsättas en utredning om att bygga en ny 7–9-skola på Stranden. Endast Vänsterpartiet sa nej. Trots stora brister i utredningen valde man att gå vidare med planerna, vilket nu resulterat i ett förslag till detaljplan.

Vänsterpartiet Mora accepterar inte att man väljer den absolut sämsta platsen i hela Mora kommun för lokalisering av en ny högstadieskola. Det tänkta skolområdet är omgärdat av högt trafikflöde och farligt gods på två sidor. Arealen är för liten för att inrymma en tillräckligt stor skolgård utöver skolbyggnader och idrottshallar. Prognosen pekar på en kostnad på kanske 1 miljard kronor. Inför 2024 måste Mora kommun, som det ser ut nu, spara 60 mkr. Om inte statsbidragen eller kommunalskatten höjs, hur skall vi då ha råd med skolprojektet?

Vänsterpartiet Mora föreslår istället att:

-en plan B skapas, där kommunens planenhet får i uppdrag att föreslå en bättre placering,

-det görs en grundlig utredning av kostnader om Morkarlbyhöjden och Noretskolan behålls,

-kommunledningen presenterar en ekonomisk plan gällande driften för den planerade   högstadieskolan.  


Slutligen kräver vi en folkomröstning om Strandens skola, så att alla morabor får möjlighet att säga sitt.

Vänsterpartiet Mora

Jenny Larsson, ordförande, David Örnberg, gruppledare, Gunnar Israelsson, ledamot Kommunfullmäktige, Lisen Vogt, ersättare i För- och grundskolenämnden

Relaterade inlägg