Meny Stäng

Rapport från Kommunstyrelsen 9 maj 2023

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Rapport KS 9/5 -23

Angående S motion om att öka el- och energiprogrammets attraktivitet så yrkade V bifall till motionen

Ang. löneöversynen 2023 så deltog inte V i beslutet då liggande förslag ökar klassklyftorna bland de anställda. Dock hade V inget eget förslag så därav anledningen till att inte delta i beslutet.

“Medel till Hållbara idéer – Framtidens förskolgårdar ska vara hållbara” – V yrkade bifall till beredningens förslag till beslut.

“Redovisning av kommunens skyldighet vid översvämning och genomförandeplan vid invallning” – V yrkade bifall till beredningens förslag

Angående punkten “Investeringsbeslut Tomtebo nedre etapp 2” Yrkade V bifall till beredningens förslag till beslut


Fjärrvärmekostnaderna ökade med 11%, Maten ökade i pris med 23%, Elavtalet har ändrats från 75% bundet till 50% bundet

Snöröjningen har kostat 3-5 miljoner extra

Socialnämnden minus 60 miljoner men fått 6 miljoner i kompensation

10% färre vikarier, både inom särskilda boenden och hemtjänsten

Gymnasiet. Ökat antal elever så där har man platsbrist idag

Strandenområdet: Rosa huset kostar 70 miljoner för renovering. Man har tagit fram kvm-kostnad med eller utan rosa huset. Med Rosa Huset blir kostnaden i drift 2600 kr per kvm och om man river Rosa Huset och bygger nytt skulle man få 1700 kr per kvm i driftskostnad. Nu är dock beslutet att man ska behålla Rosa huset så varför man ens tog fram detta känns som en panikåtgärd.


David Örnberg
Gruppledare Vänsterpartiet Mora

Relaterade inlägg