Meny Stäng

Utred olyckor inom hemtjänsten!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

(V)i har lämnat in ett nämndinitiativ till Socialnämnden om sammanställning samt utredning av de olyckor som skett inom hemtjänsten då personal förflyttat sig mellan olika vårdtagare. Vi hoppas att vårt nämndinitiativ tas emot väl av nämndens andra ledamöter och att de också börjar att ta hemtjänstpersonalens arbetsmiljö på allvar.

Nämndinitiativ om olyckor i hemtjänsten

Jag önskar en sammanställning av de olyckor som har skett inom hemtjänsten i samband med förflyttning mellan olika vårdtagare. Önskar också ta del av de utredningar som har gjorts om troliga orsaker till dessa olyckor.

Jag föreslår nämnden:

Att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en redovisning av de olyckor som har skett vid förflyttning inom hemtjänsten.

Att förvaltningen redovisar de troliga orsakerna bakom dessa olyckor.

Per Löfgren

Vänsterpartiet Mora

Relaterade inlägg