Meny Stäng

Rapport från Socialnämnden 26/4

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Rapporter från Socialnämnden 26 april
Många informationspunkter.
•vilka statsbidrag kommunen har sökt och vilka vi fått 2022 och hittills 2023.
•uppföljning av Heltidsresan. Som planerat sjunker antalet poolvikarier och timvikarier.
Antalet arbetade timmar ökar totalt, vilket man kan se som en kvalitetsförbättring. Kostnad
ca. 30 miljoner.
•inspektionen för vård och omsorg IVO. Man hade anmärkningar på personalens
kompetens, dokumentation, journalföring och läkemedelshantering. Mycket av kritiken har
redan rättats till med ett nytt system för dokumentation.
•information om Arbete och Utveckling samt Arbete och Integration.
•verksamhetsuppföljningsprognos 1. Prognosen pekar på ett underskott på 60 miljoner, dock
räknar man med att få 6 miljoner från KS för att täcka en del kostnader för placeringar.
•nämndplan 2024. Många fina planer och mål, men inget om vad det kostar och hur stor
budget socialnämnden har till förfogande för att uppnå dessa. Jag och Socialdemokraterna
valde att inte delta i beslutet. Denna plan får majoriteten stå för.
•mitt Nämndinitiativ om redovisning av förflyttningsolyckor inom hemtjänsten togs emot. Ska
redovisas på nästa nämnd som ska handla mycket om arbetsmiljön, stress mm.

Per Löfgren

Relaterade inlägg