Meny Stäng

Rapport från Kommunstyrelsen 4 april

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Punkt 2: Motion om kommunal utvecklingsfond för samhällsviktig infrastruktur: V biföll S motion

Punkt 3: V-motion om utredning av ekonomiska effekter vid anläggning av solceller på kommunens fastigheter. Majoriteten har inte svarat på att-satsen, men vi tycker den ska bifallas

Punkt 5: Medborgarförslag om att involvera kommuninvånare i att öka den biologiska mångfalden. Vänsterpartiet yrkade bifall. Det här är en fråga som vi har drivit i tidigare kommunplan 2010-2014.

Punkt 15: Yttrande om promemoria – “Ny kärnkraft i Sverige”. V yrkade att stycke 1, 2 och 3 ska strykas i remissvaret.

Minnesanteckningar av David Örnberg

Relaterade inlägg