Meny Stäng

Kommunstyrelsen 6/12

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Hela protokollet kan hämtas här.

Våra motioner kan läsas här på hemsidan under “Vår politik” –> “Motioner”.

Så här gick det ur ett Vänsterperspektiv:

Ett stort antal medborgarförslag angående cykelvägar. Glädjande att se att kommuninvånarna önskar fler och bättre cykelvägar runtom i kommunen. Svar: besvarat. Vi yrkade, med bifall från S ,att det som föreslås i medborgarförslagen ska beaktas i det framtida arbetet med kommunens cykelstrategi.

Angående Nodavas reviderade ägardirektiv ställde vi oss bakom S yrkande: Punkt 3, andra
stycket, ändras till “Bolaget ska inom sin administration och löpande förvaltning följa av Orsa kommun fastställda riktlinjer och rutiner, såvitt inte annat beslutats eller följer av särskild lag.”

Tryggande av pensioner:
Vi yrkade avslag då Mora kommun mister rådigheten över vilka aktier och fonder som väljs.

V-motion om att inleda dialog med Skyttegillet för att flytta skjutbanan på Tuvan:
Svar: Besvarad. Vi nöjde oss med svaret och hoppas att kommunen inleder dialog med Skyttegillet om ny placering av skjutbanan.


V-motion om beredskapsplan gällande översvämningsrisker:
Svar : att-sats 2 och 3 bifölls. Vi yrkade på att samtliga att-satser skulle bifallas

SD-motion om laddningspark vid Strandenområdet:
Vi yrkade bifall till beredningens förslag till beslut, det vill säga avslag på SD:s motion

V-motion om att stoppa kommunala subventioner till Dalaflyget AB:
Svar : Avslag. Vi yrkade bifall till motionen eftersom vi inte tycker att en flygplats är en kommunal angelägenhet och att Mora, som ensam kommun i Ovansiljan, inte ska behöva betala hela kalaset gällande hela områdets beredskap och sjukvård. Flygplatsen borde finansieras enbart av regionen och staten.


V-motion om industrimark i byar
Svar: Avslag. Vi yrkade bifall till motionen

V-motion om odling på kommunal mark
Svar: Att-sats 1, 2 och 3 anses vara besvarad. Att-sats 4 och 5 avslås. Vi yrkade att alla 5 att-satser ska bifallas.

Besvarande av medborgarförslag om avgiftsfri busstrafik under byggtiden av genomfarten.
Svar: Avslag. Vi yrkade bifall till medborgarförslaget.

Besvarande av medborgarförslag om fixartjänst
Svar: Medborgarförslaget besvarat. Vi yrkade att Medborgarförslaget ska bifallas.

Besvarande av medborgarförslag om att bygga en cirkulationsplats i korsningen Östnorsvägen/Landsvägen.
Vi yrkade bifall till beredningens förslag till beslut.

Relaterade inlägg