Meny Stäng

Fullmäktige 28/11-22

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

I måndags var det sammanträde med Kommunfullmäktige i Mora. Nedan kommenterar vi tre frågor från sammanträdet och hur vi ställer oss till förslagen.

FLYGET

En fråga som vi i Vänsterpartiet Mora driver är att Mora kommun, som en av tre kommuner i Dalarna, inte ensam ska betala pengar till Dalaflyget AB. Det är inte rimligt att en kommun som Mora ska betala ca 7 miljoner varje år för en flygplats som används av hela nordvästra Dalarna eller att en kommun överhuvudtaget ska betala för en flygplats som övervägande trafikeras av regionala och nationella enheter såsom ambulansflyg, brandflyg och räddningshelikoptrar. Pengarna behövs i våra skolor, vårdenheter och i omsorgen. Medan det ligger besparingskrav och ständig blåslampa på kommunens nämnder får Dalaflyget AB år efter år precis de pengar de önskar. Vi vill att flygplatsen uteslutande finansieras av region och stat, vilket vi fått stöd för i Regionfullmäktige och i Regionstyrelsen.

Mora kommun har ett avtal med Dalaflyget till 2025, vilket är dumt att avbryta då det kommer att kosta kommunen mycket pengar. Vi vill därför, medan avtalet löper på, se ett tilläggsyrkande till förslaget om pengar till Dalaflyget, nämligen att en handlingsplan tas fram från Dalaflyget AB hur ägartillskottet ska minskas. Svaret från Kommunfullmäktige blev: Avslag.

HÅLLBARA MORA

En annan punkt vi bevakat i Kommunfullmäktige gäller dokumentet “Hållbara Mora”. Vi tycker att dokumentet är luddigt och inte innehåller förslag på praktiska åtgärder. Dessutom anges inte vem som ska ha ansvar för utvecklingen. Det behövs någon som håller i det. Vänsterpartiet vill lämna mellanmjölkens land och spetsa till det vad det gäller vilka fordon som ska inhandlas. Om man väljer fossilfria fordon så är det fordon som, om det inte drivs av el eller vätgas, kan köras på fossilt bränsle. El och vätgas-drift finns nu i de allra flesta fordonsslag.

Ändringsyrkande: att ordet fossilfria fordon i strategin ska ändras till el-fordon och vätgas-fordon, där så är möjligt. Svaret från Kommunfullmäktige blev: Avslag

Tilläggsyrkande: det behövs en komplettering som konkretiserar vem som har ansvar för respektive utvecklingsområde. Svaret blev: Avslag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi gjorde också yrkande gällande punkten om hur kommunen ska möta den framtida bristen på kompetens. Vi anser att man behöver lyfta upp medarbetarundersökningarna som regelbundet görs i kommunen, eftersom där finns massor av kompetens att ta vara på.

Vi yrkade på att beslutet ska kompletteras med att

medarbetarundersökningen ska lyftas så att den väsentligt påverkarförändringsarbetet. Svaret blev: Avslag

Relaterade inlägg