Meny Stäng

Mindre barngrupper. Inte mindre budget.

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vi anser att alla barn skall ges bra förutsättningar i livet, inte bara de som har rika föräldrar.  Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser och uppväxtvillkor för alla barn och en bra förskola är en mycket viktig del i ett sådant samhälle. En bra barnomsorg är också förutsättning för att kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta på lika villkor.

Vi i Moravänstern vill att kommunen ska öka bemanningen inom barnomsorgen så att behoven får styra, vilket också gör att personalen får en bättre arbetsmiljö.

Vid behov ska kommunen utöka den kvällsöppna barnomsorgen till nattöppet.

Vi vill ha en förskola med bra omsorg och pedagogisk verksamhet och därför måste barngrupperna bli mindre. Skolverkets rekommendationer om antalet platser per avdelning skall följas.

Fler pedagoger behöver utbildas och anställas. Utöka antalet platser enligt Dalamodellen, där man jobbar samtidigt som man studerar.

Fritids skall ingå som en integrerad del i en samlad skoldag och vara tillgänglig för alla elever.

Läxläsning/läxhjälp i skolan på schemalagd tid med kunnig personal ger alla barn förutsättningar att lyckas i skolan.

Relaterade inlägg