Meny Stäng

Rapport från Socialnämnden 31/5 -23

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vid Socialnämndens möte den 31/5 behandlades inte vårt nämndinitiativ om att redovisa en sammanställning av olyckor i hemtjänsten, detta pga tidsbrist. Kommer upp på nästa möte 21/6.

Vi fick information om Arbetsmiljöverkets inspektion av hemtjänsten 3/5 och de krav som de ställde bland annat att det ska finnas tid för inläsning och kringsysslor i början av ett arbetspass. Man ska inte behöva komma tidigare för att hinna med. Förvaltningen ska svara senast 17/8. Ett arbete har påbörjats för att förbättra kommunikationen mellan chefer, planerare och personal. Ett forum för samverkan ska startas som kanske ska heta Hemsam där chefer, HR och skyddsombud samverkar kring arbetsmiljöfrågorna.

Vi fick information om projektet ”Tillsammans nolltilltjugo” av projektledare. Detta är ett samverkansprojekt mellan För- och grundskoleförvaltningen, gymnasiet och socialtjänsten för att förbättra barn och ungas mående.

Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden pekar på ett underskott på 64 miljoner kronor. Nämnden kommer att kompenseras med 10 miljoner från Kommunstyrelsen. Jag avstod från att delta i beslutet då resultatet och effektiviseringsförslagen är MoraAlliansens. Sossarna reserverade sig mot förslaget.

Förslaget om en ny upphandling av Ekbackens särskilda boende. Jag yrkade på avslag och att Ekbacken ska drivas i kommunal regi. Jag tyckte att alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt och att vissa då inte ska hänvisas till ett boende med sämre kvalité. Morapartiet och SD menade på att de privata boendena hade bättre kvalité och arbetsmiljö, detta trots att de har lägre ersättning från kommunen och också avsätter en del till vinst. De har också lägre personaltäthet och lägre utbildning bland personalen. Sossarna yrkade också avslag.

Per Löfgren, ledamot socialnämnden

Relaterade inlägg