Meny Stäng

Rapport från För- och grundskolenämnden

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Redovisning av kvalitetsrapport som som var proffsigt gjord, men som dock saknade vissa delar. LUPP-undersökningen nämns inte alls. Måluppfyllelse nämns i procent men inte hur många elever det gäller, t.ex. att 40 elever/år inte klarar målen och blir hänvisade till IM på gymnasiet där de får gå 4 eller 5 år (vad kostar det?). Lösningen på alla problem enligt nämnden tycks vara Moraspåret. Detta projekt går ut på att fler ska stanna i Mora och välja Mora gymnasium.
Prognosen för nämnden är ett underskott på 17 miljoner. Den är dock osäker.


Minnesanteckningar av Lisen, Vänsterpartiets ersättare i För- och grundskolenämnden

Relaterade inlägg