Meny Stäng

Vårt budgetförslag för 2023

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Reviderad kommunplan 2023 med utblick över 2024 och 2025.

Teknik- och servicenämnden:

I driftredovisningen lyfter vi ut snöröjningen till en egen post. För 2022 var den summan ca 11 miljoner. Det betyder att nämndens budget för daglig drift minskar med 11 miljoner för 2023-2025. Däremot lägger vi 15 miljoner i vårt snöröjarkonto.

Valnämnden

Det är EU-val så nämnden behöver ett extra tillskott 2024 på 150 000 kronor.

För- och grundskolenämnden

Vänsterpartiets budget tillför nämnden 1 miljon kronor per år för inköp av arbetskläder. 1,2 miljoner för de placeringar nämnden har läggs i eget konto. Mer om det under Kommunstyrelsen.

Socialnämnden

Vänsterpartiets analys är att Socialnämnden kommer att kosta minst lika mycket som den gjort 2022. Det betyder att vi räknat upp Socialnämndens budget med 28 miljoner. Vi har även budgeterat med uppräkningen för köpta tjänster med 15 miljoner. Vi räknar med att kosten kommer att bli 4 miljoner billigare. Sammanlagt blir detta en ökning av Socialnämndens budget med 39 miljoner jämfört med majoritetens budgetförslag. 59 miljoner för Socialnämndens placeringar har lagts i eget konto. Mer om detta under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

2 miljoner extra tillförs för upphandling av en rejäl utredning på hur vi ska kunna minska kostnaderna för placeringar inom För- och grundskolenämnden och Socialnämnden. Den utredningen räknar vi belastar Kommunstyrelsen år 2024.

Övrigt

I driftbudgeten har vi även lagt till den besparing som ett byte av operativsystem på arbetsdatorer skulle ge – ca 3,5 miljoner kronor.

Det planerade resultatet enligt Vänsterpartiets analys

År 2023 : Minus 37 804 000:- / Resultat : -2,5%

År 2024 : Minus 26 860 000:- / Resultat : -1,7%

År 2025 : Minus 32 000:- / Resultat : 0,0%

Det här betyder att Mora Kommun måste börja använda ResultatUtjämningsReserven (RUR). Det bör tilläggas att vi denna gång inte räknat med inflationens påverkan på budgeten.

Investeringsplanen

Investeringsplanen ökas för 2023 till 260,5 miljoner kronor. Det är Vänsterpartiets förslag om bypeng/landsbygdsprogram som orsakar den ökningen.

Det behöver byggas ett till särskilt boende som står klart senast 2026. Vi vill att Morastrand bygger till Noretgården med en vinge på 40 platser. Det innebär investeringar av sängar på ca 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten under 2025

Övriga investeringar på längre sikt är renovering av gymnasieskolan och simhallen.

Vänsterpartiet yrkar på att:

1: Deltar inte i beslutet

2: Kommunfullmäktige fastställer att medel tas från RUR för 2023: -37 804 000:- / Resultat : -0,0%, för tas medel från RUR för 2024: -26 860 000:- / Resultat : 0,0%, för tas medel från RUR för 2025 : -32 000:- / Resultat : 0,0%

3: Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftbudget enligt Vänsterpartiets förslag. Socialnämndens budget ökas med 39 miljoner kronor. För- och grundskolan tillförs 1 miljon kronor per år och Valnämnden tillförs 150 000 kronor 2024. Teknik- och Servicenämndens budget minskas med 11 miljoner kronor, då snöröjningen lyfts ur deras budget. Kostnader för placeringar för FoG och Soc läggs i egen budgetrad.

4: Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten för 2023 till 260,5 miljoner

5: Inget att tillägga eller förändra.

6: Inget att tillägga eller förändra.

Relaterade inlägg