Meny Stäng

Ett klimatsmart Mora

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Klimatkrisen är tyvärr ett faktum. Jag tror att vi alla önskar att vi kunde leva på som vanligt och sopa fakta under mattan men om vi ska kunna leva ett bra liv även i framtiden och lämna över en frisk jord till kommande generationer behöver vi agera. Det finns ingen planet B.

Sedan FN:s första alarmerande klimatrapport kom 1990 har de fossila utsläppen bara ökat och hela jorden har redan påverkats eller riskerar att inom en snar framtid påverkas av klimatförändringarna. Lösningen är att vi så fort som möjligt ställer om och skapar ett samhälle helt fritt från utsläpp av växthusgaser samt ökar naturens förmåga att binda koldioxid genom skog, hav och ett hållbart skogsbruk. Utöver detta behöver vi aktivt arbeta med att bevara den biologiska mångfalden och i övrigt minska den mänskliga påverkan på naturen.

Alla delar av samhället måste bidra och inte minst vi politiska partier och stora företag och organisationer. Vi i Vänsterpartiet Mora tycker att Mora ska bli en klimatsmart kommun som tar ansvar för sin del av klimatförändringarna och blir en positiv förebild för andra delar av Sverige och världen.

Därför vill vi bland annat att följande ska hända i kommunen:

 • Avgiftsfri kollektivtrafik i Mora för att minska bilismen. Fler handikappanpassade hållplatser. Flex-bussar kvällar och helger.
 • Ta tillvara sol- och vindenergi genom att bygga minst en anläggning per år på kommunens fastigheter.
 • Att antalet elektrifierade fordon skall öka och att samtliga fordon i kommunkoncernen är elektrifierade senast 2025.
 • Inrätta ett Fixotek hos Arbete och Utveckling.
 • Kommunen skall verka för att syreproduktionen och bindandet av koldioxid minst bibehålls eller ökar vid nyexploatering, genom t.ex. plantering av träd.
 • Utred möjligheten att införa en upphandlingsmodell med fokus på klimatet och den lokala ekonomin.
 • Det skall anläggas fler kolonilotter i kommunen.
 • Kommunens skog skall skötas på ett ekologiskt hållbart sätt. Avverkning skall ske genom hyggesfritt skogsbruk. Kalavverkning skall förbjudas.
 • Sluta klippa vissa grönytor och låta anlägga naturligare grönområden, t.ex. ängar. Det är bra för insekterna och den biologiska mångfalden. Det sänker kostnaderna för skötsel.
 • Starta upp återbruksverksamheten i kommunal regi igen
 • Kommunal omställning till en ekonomi som verkar för en klimatsmart utveckling.


Den 11 september är det val. Rösta på Vänsterpartiet Mora för att göra Mora till en klimatsmart kommun!

Relaterade inlägg