Meny Stäng

Satsa på skola, vård och omsorg!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vi vill se ett Mora där man bryr sig om sina medborgare och satsar på skola, vård och omsorg.

I vårt förslag till kommunbudget har vi tagit fram en rad förslag på hur Moras skola, vård och omsorg kan förbättras.

För det första…

Ingen vinstdrivande verksamhet!

En vinstdrivande aktör kommer aldrig att sätta mänskliga värden före vinst. Vi vill se ett stopp för all vinstdrivande välfärdsverksamhet.

 • Främja icke vinstdrivna verksamheter inom välfärdssektorn
 • Upphäv beslutet att införa LOV i syfte att motverka en vinstdriven kostnadsutveckling
 • Stoppa den vinstdrivna privatiseringen av omsorgen. Återkommunalisering av vinstdriven verksamhet inom välfärden

För det andra…

En bra arbetsmiljö behövs för anställda inom skola, vård och omsorg!

För att säkerställa verksamhetens kvalitet behöver de som arbetar inom den må bra på sin arbetsplats och ha förutsättningar att sköta sina arbetsuppgifter.

 • Kommunen ska erbjuda fasta tillsvidareanställningar och sträva mot attraktiva arbetsplatser. En bra verksamhet kan inte bedrivas med visstids- eller timanställningar
 • Ta tillvara på personalens förslag till förbättringar och besparingar genom att återrapportera till nämnderna vad som kommit fram på arbetsplatsträffar och skyddsronder
 • Öka inflytande och samverkan för kommunens anställda, vilket ger nöjdare medarbetare som stannar i arbetet
 • Satsa på grundläggande vård- och omsorgsutbildning
 • Personalen skall ha inflytande över schemaläggningen och där det finns möjlighet bör det göras försök med 6 timmars arbetsdag

Skola och förskola

 • Minska barngruppernas storlek
 • Ingen kö till kommunens förskolor
 • Vid behov kunna utöka den kvällsöppna barnomsorgen till nattöppet
 • Fler vuxna närvarande i skolan
 • Lärarledd läxhjälp i skolan på schemalagd tid
 • Ny högstadieskola på lämplig plats byggd för att främja kreativ, innovativ och modern pedagogik
 • Återinför Ungdomsdemokratidagen
 • Tillgång till SFI från dag ett

Vård och omsorg

 • Hemtjänst efter behov. Inte efter minutstyrning.
 • Öka bemanningen inom vård och omsorg så att behoven får styra och som ger personalen en bättre arbetsmiljö
 • Fler skyddade boenden. Starta en kommunal kvinnojour i Mora
 • Tillgodose behovet av fler äldreboenden och särskilda boenden

Dessutom…

Måltidsglädje! En kommun där mat lagas där den ska ätas och serveras och där de som ska äta den får känna måltidsglädje!

Den 11 september är det val. Rösta på Vänsterpartiet Mora om du också vill bo i en kommun som satsar på skola, vård och omsorg!

Relaterade inlägg