Meny Stäng

Klimatnödläge!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Klimatkrisen är tyvärr ett faktum. Jag tror att vi alla önskar att vi kunde leva på som vanligt och sopa fakta under mattan men om vi ska kunna leva ett bra liv även i framtiden och lämna över en frisk jord till kommande generationer behöver vi agera. Det finns ingen planet B.

Sedan FN:s första alarmerande klimatrapport kom 1990 har de fossila utsläppen bara ökat och hela jorden har redan påverkats eller riskerar att inom en snar framtid påverkas av klimatförändringarna. Lösningen är att vi så fort som möjligt ställer om och skapar ett samhälle helt fritt från utsläpp av växthusgaser samt ökar naturens förmåga att binda koldioxid genom skog, hav och ett hållbart skogsbruk. Utöver detta behöver vi aktivt arbeta med att bevara den biologiska mångfalden och minska den mänskliga påverkan på naturen.

Alla delar av samhället måste bidra och inte minst vi politiska partier och stora företag och organisationer. Därför tycker vi i Moravänstern att Mora kommun ska införa klimatnödläge i kommunen, vilket kan ge konkreta mål att arbeta efter där vi på kommunal nivå kan se över vårt klimatavtryck och göra vad som krävs i Mora för att bidra till att lösa klimatkrisen.

Vi har skrivit en motion om att införa klimatnödläge i kommunen. Vi tycker att kommunen ska erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Vidare ska kommunen sätta upp mål för hur kommunen kan bidra till att stoppa klimatförändringarna och redovisa för kommuninvånarna vad som gjorts och vad invånarna själv kan göra för att hjälpa till. Vi vill också öka samarbetet med andra kommuner för att få till en bred kompetens gällande klimatarbetet samt att klimatarbetet ska följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Länk till vår motion finns här nedan.

https://moravanstern.se/nodklimatlage/

Vi har även skrivit en motion om att införa en koldioxidbudget i Mora kommun. Precis som en ekonomisk budget där man anger riktlinjer för hur mycket pengar en viss enhet får förbruka under året bör man i kommunen göra en budget över hur mycket koldioxid en viss enhet får förbruka. Man bör även inventera alla utsläppskällor inom Mora kommun och sätta upp en plan för att ersätta dem med fossilfria alternativ.

https://moravanstern.se/koldioxidbudget/

Motionerna har tyvärr fått ett svalt mottagande av Moras politiska majoritet, som inte verkar tycka att klimatet är en prioriterad fråga.

Relaterade inlägg