Meny Stäng

Sjukvård efter behov…

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

… inte efter plånbokens tjocklek!

Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med privata sjukvårdsförsäkringar. Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov, inte om man har en privat försäkring eller inte.

Man ska kunna lita på sjukvården oavsett vem man är och var man bor. Men idag finns det stora skillnader i Sverige, både i hälsa och i tillgång till vård. Det handlar både om var man bor i landet och om klass, kön och ålder. Vi har en orättvis vård. Därför är frågan om jämlik hälsa och vård så viktig för Vänsterpartiet.

När vinstjakten får styra vården så prioriteras de patienter som är lönsammast att behandla, istället för de som verkligen behöver vården mest. Vi tycker inte att vinstsyftande företag ska kunna bedriva verksamhet med skattemedel i sjukvårdens kärnverksamheter.

Vänsterpartiet vill satsa mer pengar för att få en bättre sjukvård. Det är viktigare än nya skattesänkningar för de som redan tjänar mest.

För att få en bättre vård är det helt avgörande att få fler att vilja jobba där och att de som arbetar där idag vill stanna kvar. Därför vill vi bland annat satsa på att förbättra arbetsmiljön i vården och möjligheten till kompetensutveckling inom sjukvården. Personalen är avgörande för att få en bättre sjukvård.

Vi vill också öka tillgängligheten inom primärvården och satsa på mer personal med psykologkompetens på vårdcentralerna. Vänsterpartiet vill satsa på att ha uppsökande arbete i socialt utsatta områden. Detta för att kunna uppsöka och erbjuda människor hälsoundersökningar som annars inte nås, inte minst kvinnor med kort utbildning. För att kunna kartlägga effekten av undersökningarna och hitta en systematik i det uppsökande arbetet vill vi starta försöksprojekt på tio orter under ett år för att sedan växla upp arbetet. Det är även viktigt att det i dessa områden ska finnas familjecentraler.

Särskilda satsningar bör göras på glest befolkade regioner där kostnaderna är särskilt höga för att bedriva sjukvård.

Relaterade inlägg