Meny Stäng

Heltid ska vara en rättighet!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

För över fyra år sedan antogs en handlingsplan i Mora kommun för att få fler av kommunens anställda att erbjudas heltidsarbete. Denna handlingsplan kallas för “heltidsresan” och är baserad på tre målsättningar som SKL och Kommunal kommit överens om på centralnivå. De tre målsättningarna är: 1. Att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 2. Att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 3. Att fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Argumentet för att genomföra heltidsresan har varit att det förbättrar arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser, att Mora kommun blir en mer attraktiv arbetsplats, att kommunen lättare ska kunna möta rekryteringsbehovet, att öka jämställdheten mellan könen samt att öka kvaliteten för den enskilda medarbetaren.

När handlingsplanen skapades i december 2017 var det endast 33,2 procent av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Mora kommun som arbetade heltid. Det placerade Mora kommun på plats 208 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (framtagen av SKL och Kommunal centralt).

I kommunens senaste årsredovisning för 2020 anges att Heltidsresan ännu inte är genomförd. I nuläget är 48% av kommunens hemtjänstanställda tim-anställda! Vi i Vänsterpartiet undrar hur detta är möjligt då kommunen nu haft snart fem år på sig att genomföra heltidsresan. Vi tycker att det är självklart att kommunens anställda ska erbjudas heltid!

Källor: https://docplayer.se/105909682-Handlingsplan-for-hur-andelen-medarbetare-som-arbetar-heltid-ska-oka-aren.html

Mora kommuns årsredovisning 2020

Relaterade inlägg