Meny Stäng

Om hemtjänsten i Mora kommun

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Hemtjänsten i Mora kommun har fullständigt imploderat under Moraalliansens snart fyra år vid makten. 48% av hemtjänstens personal är tim-anställd. Usla löner och undermålig arbetsmiljö gör det nästintill omöjligt att behålla kompetent och erfaren personal, för att inte tala om svårigheten att anställa ny personal. Sonja, 88 år, kan på grund av detta under en vecka behöva möta 19 olika ansikten från hemtjänsten. Detta är inget vi hittar på utan vad vi vet efter att ha lyssnat på verkliga berättelser från kommunens medborgare. Vi tycker att du som får hemtjänst i Mora kommun förtjänar mycket bättre och vi vill därför ge hemtjänsten betydligt större budget samt att Socialnämnden ska utreda arbetsmiljön inom hemtjänsten.

De många timanställningarna inom kommunens hemtjänst leder till att de äldre träffar väldigt många olika människor. Ett annat stort problem är att personalen inte kan lägga sina scheman själva, utan styrs av ett planeringsverktyg som finns i hemtjänstens arbetstelefoner. Detta planeringsverktyg tar ingen hänsyn till trafiksituationen eller om det händer något oförutsett. Det kan kan t.ex. vara att någon har ramlat och måste tas om hand. Detta leder i sin tur till en ökad stress och sämre vård resten av dagen. Det har också rapporterats att hemtjänstpersonalen kör för fort. Detta planeringsverktyg eller schemaläggningen har inte utvärderats sen det infördes.


Socialnämnden har röstat ner vårt nämndinitiativ om att utvärdera detta. Socialnämnden har också röstat ner vårt initiativ om att nämnden ska få ta del av de medarbetarundersökningar som har genomförts. Vi vill att nämnden, som är arbetsmiljöansvarig, ska få ett underlag för att kunna bedöma arbetsmiljön för medarbetarna för att kunna förbättra den. De svar vi får går ut på att allt ska lösas med projektet “Heltidsresan” som påbörjades 2017, men som ännu inte har genomförts.

Läs mer på: https://moravanstern.se/omsorg/ samt https://moravanstern.se/hemtjanst/

Relaterade inlägg