Meny Stäng

Socialnämnden 22 februari

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

På nämnden fick vi en rapport om hur det går med Heltidsresan. Från och med 1 oktober 2022 ska alla nyanställningar vara heltidsanställningar och alla ska erbjudas att höja sin sysselsättningsgrad till 85 eller 100%. Socialförvaltningen har nu höjt andelen heltidsanställda från ca. 44% till 70%. Bra tycker vi. Det ska gå att leva på sin lön.

Vi fick även en årsredovisning för 2022. Förra året slutade med ett underskott med 28,7 miljoner mot budget. Ganska precis den summa som vi krävde att man skulle öka socialnämndens budget med förra året, då vi försökte få en budget i balans.

Växelvården ska i år utökas med de 8 platser som man la ner 2019 som en effektiviseringsåtgärd.

Under punkten uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet hade jag yrkat på att socialnämnden skulle delges samverkansprotokollen (Sosam). Jag tycker att det är viktigt att se vad medarbetarna anser om beslut vi ska fatta. Jag krävde samma sak för två år sen, men det avslogs. Nu några timmar innan nämnden så fanns protokoll med bland våra handlingar. Skam den som ger sig.

En kompetensförsörjningsplan antogs av nämnden. Detta är mycket angeläget då andelen personer i arbetsför ålder minskar svagt (-1% år 2020-2029) samtidigt som andelen äldre ökar kraftigt (personer 80+ ökar 60% år 2020-2029). Detta leder till stora utmaningar framöver. I princip borde alla som går på Mora gymnasium gå Vård- och omsorgsprogrammet för att täcka en del av behovet.

Nämnden tog emot Vänsterpartiets nämndinitiativ om effektivisering. Detta handlar om att kommunen ska ta över privata boenden som Ekbacken och Tomtebogården. Detta kommer att spara pengar och höja kvalitén. Nämndinitiativet kommer att behandlas vid en senare nämnd.

Kort referat av Per Löfgren, ledamot i socialnämnden.

Relaterade inlägg