Meny Stäng

Rapport från senaste KS

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Här kommer en rapport kring hur vi valde att rösta under förra sammanträdet med Kommunstyrelsen den 24 januari.

Punkt 3: Näringslivsstrategi Mora kommun 2023-2026,   V och S deltog inte i beslutet utan kommer med ändringar på fullmäktige

Punkt 5: Upphandlingsplan 2023-2024,  V reserverade sig mot att ny upphandling ska ske på de vinstdrivna särskilda boendena dvs Tomtebogården och Ekbacken då Vänsterpartiet vill driva dessa på icke vinstdriven organisation

Punkt 6: Revidering av tidplan för Strandenområdet, V biföll S yrkande att tidsplanen fastställs till och med planantagandet den 15 november 2024 och att tidplan för resterade del av projektet fastställs när synpunkterna för detaljplanesamrådet sammanställts. Även om V är emot byggande av skola på Strandenområdet så finns där delar av projektet vi kan tänka på Stranden området eftersom vår inriktning är att där ska vara ett Urbant evenemandsområde. Därför biföll V S yrkande.

Punkt 11 : Kommunstyrelsens nämndplan 2023 V gjorde ett ändringsyrkande : Strategiskt mål på sidan 8 ska kompletteras med Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle, med mått Andel upphandlingar med miljökrav och mål år 2023 75 %, år 2024 80 % och år 2025 85 %.

Punkt 13 : Besvarande av medborgarförslag om annan placering av skola än Strandenområdet,  Vänsterpartiet ansåg att medborgarförslaget ska bifallas.

Punkt 14 : Besvarande av medborgarförslag om gångtunnel Köpmansgatan och kajenområdet Vänsterpartiet ansåg att medborgarförslaget ska bifallas. V menar att det är tekniskt möjligt att bygga en tunnel ( eller bro) över vägen. Det handlar om vilja. Dessutom ska ju vägsträckan grävas upp ordentligt enligt genomfartsprojektet och då skulle man kunna passa på att göra en säker lösning för gång och cykeltrafikanter.

Punkt 20 Deltagande och medfinansiering Leader 2023 – 2030 Här yrkade Vänsterpartiet bifall till förslaget

Relaterade inlägg